Del denne siden

REFERAT STYREMØTE 24 NOV 2020

KL 1900. STED: SOLVESVEI 23

TILSTEDE: THOR ARNE, BENTE, IRENE, MONICA.

FORFALL: MAGNE.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2. ÅRSMØTE 2020.

STYRET BLE ENIG OM Å AVLYSE, SKRIFTLIG BESKJED SENDT INN TIL HS.

BEKREFTET MOTATT 25 NOV.

SAK 3. HS ÆRESPRIS.

STYRET I AVD GRENLAND INNSTILLER ET MEDLEM TIL HS ÆRESPRIS UTSTILLING, DETTE ER SENDT INN OG BEKREFTET MOTATT.

SAK 4. EVENTUELT.

K TEST 24/4-21 DOMMERE BOOKET, STEINAR AAGAARD OG TERJE BØVELSTAD.

BMX BANEN IKKE SJEKKET ENNÅ. SISTE ONSDAGSTRENING FØR JUL 25/11.

KASSERER KJØPER MINNEBRIKKE TIL LAGRING AV REGNSKAP.

NESTE STYREMØTE: 19 JAN 2021.

Avlyst inntil videre .

MONICA MOEN

SEKRETÆR.

Referat styremøte 20 0kt 2020

Sted: Solvesvei 23 kl 1900.

Tilstede: Thor Arne, Magne, Bente, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning referat.

Ok.

Sak 2. Aktiviteter 2021.

Ferdselsprøve 12 juni 2021.

K- test 24 april 2021.

NKK utstilling og tysk mønster 18-19 September 2021 -LP.

Styret ble enig om å kjøpe Chippleser til klubben, leder sjekker.

Ta kontakt med Torgeir.

Sak 3. Dugnad.

Rake løv i grøftene på hytta.

Rolf Iversen har gjort dette.

Sak 4. Evaluering spor/felt med Helge Omnes og Lydighet med Torill Groth.

Veldig bra kurs med begge to, alle deltagere var meget fornøyd.

Styret vurderer begge kurs i 2021.

Sak 5. Eventuelt.

Anbefaling sendt til Torill Groth, sendte også til Trond Egil Groth.

Leder drar på Rep møte i April.

Styret var enig om å lære opp fler i klubben som skriver til utstilling.

Styret var også enig om å høre med Inger om Mal til K-Test og utstilling.

Styret vil også kontakte Torgeir om påmelding til K-Test.

Vi ser an litt med Årsmøte grunnet korona.

Sende inn søknad om støtte ved tap av arrangement grunnet korona og hundesykdom i 2020 …. Dette blir sjekket opp.

NKK Utstilling 19-21 feb 2021 lagt ut på hjemmesiden vår, de trenger hjelp til rigging og div.

Medlemsmøte i Avd Grenland 11 Nov også lagt ut på hjemmesiden.

Neste styremøte 25 November kl 19.

Sted : Solvesvei 23

 Monica Moen

Sekretær.

REFERAT STYREMØTE 29SEPT 2020

KL 1900. STED: SOLVESVEI 23

TILSTEDE: THOR ARNE,BENTE,IRENE,MONICA.

FORFALL: MAGNE.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2. EVALUERING K- TEST.

BRA GJENNOMFØRT, DOMMERE MEGET FORNØYD.

STYRET BLE ENIG OM Å KJØPE CHIPPAVLESER TIL KLUBBEN.

STYRET HADDE EN GJENNOMGANG AV TYSK MØNSTER OG K-TEST, SER UT TIL AT DETTE GÅR MED GREIT OVERSKUDD. PRISER FOR TESTER MÅ SJEKKES OG STEMME OVERRENS MED DET SOM STÅR I NKK.

SAK 3. UTSTILLING OG PRØVER 2021.

STYRET BLE ENIG OM Å SØKE TYSK MØNSTER OG NKK UTSTILLING SAMME HELG. NKK OG LP 18 SEPT 2021 OG TYSK MØNSTER 19 SEPT 2021 .BENTE TAR KONTAKT MED DOMMERE PÅ LYDIGHET .

DET BLIR OGSÅ SØKT DET SAMME FOR 2022. NKK OG LP 17 SEPT 2022 OG TYSK MØNSTER 18 SEPT 2022.

FERDSELSPRØVE BLIR SØKT OM 12 JUNI 2021.

K- TEST PÅ BMX BANEN 24 APRIL 2021.

SAK 4. TRENING FREMOVER.

MANDAGSTRENING GÅR UT.

ONSDAGER FRA 17-20 BLIR DET LYDIGHET PÅ HYTTA.

SØNDAGER 11-14 BLIR DET SPOR/FELT.

STYRET UNDERSØKER ANNEN PLASS ETTER HVERT NÅR SNØEN KOMMER OG VI IKKE KAN BRUKE SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. EVENTUELT.

INGEN SAKER.

NESTE STYREMØTE 20 OKT 2020

STED: SOLVESVEI 23.

MONICA MOEN

SEKRETÆR.

Referat styremøte 1/9-20

Referat Styremøte 1 sept 2020

Sted: Schæferhytta kl 1900

Tilstede: Thor Arne, Bente, Magne, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning Referat.

Ok.

Sak 2. Evaluering Tysk Mønster.

Styret var enstemmig om et meget vellykket arrangement.

Førnøyde medlemmer som skrøt veldig av hele arrangement.

Noen justeringer må alltid til og styret var enig om å lage sjekkliste til neste utstilling.

Styret ble også enig om sjekkliste til handling til kiosk.

Sende inn resultater til HS og Schæferhunden.

Legge inn frist for de som vil sponse til reklame og hva de får.

Huske å melde til dommer, skriver og ringsekretær om de som ikke møter opp men har meldt på hund.

Delegere mer til arrangement komiteen, veldig bra jobb men flere må bli igjen og rydde opp etter utstilling.

Tusen takk til alle som stilte opp og gjorde dette til en fantastisk dag.

Været kunne ikke vært bedre.

Sak 3. Trening og Kurs.

Treninger fortsetter hver Mandag og Onsdag.

Klubben får besøk av Torill Groth 4 og 18 oktober, hun skal ha Lydighetskurs med medlemmer.

Klubben har også fått inn Helge Omnes til å ha Sporkurs helgen 25-27 september. Dette er lagt ut på Facebook.

Sak 4. K-Test

Figuranter klare. Magne skyter, dette blir meldt inn.

Kiosk personell er klare, handling trengs ikke.

Irene og Monica er i sekretæriatet.

Monica Moen

Sekretær.

Neste Styremøte: 29 september kl. 1900 på hytta .

 

Referat medlemsdøte 18/8-20

REFERAT MEDLEMSMØTE

18 AUGUST 2020 STED: Schæferhytta

FLOTT OPPMØTE 12 MEDLEMMER TOK TUREN.

LEDER ØNSKET VELKOMMEN.

AGENDA VAR TRENING OG KURS VIDERE.

IGP KURS VAR ØNSKE FRA ET MEDLEM, DETTE BLE DISKUTERT.

KLUBBEN HADDE KURS I FJOR MED 8 MEDLEMMER, DENNE GANG VAR DET ET MEDLEM SOM VAR INTRESSERT. KLUBBEN BLE ENIG OM Å TA DETTE OPP SENERE.

FLERE MEDLEMMER HADDE ØNSKE OM LYDIGHETSKURS OG MEDLEMMER SOM VAR TILSTEDE BLE ENIG OM Å KONTAKTE 2 AKTUELLE TIL DETTE.

GOD SAMTALE RUNDT BORDET OG MANGE SOM GLEDER SEG TIL TYSK MØNSTER SOM KLUBBEN SKAL AVHOLDE 30 AUGUST.

MAGNE HENNE HAR STILT OPP ONSDAGER FOR UTSTILLINGSTRENING OG LYDIGHET, TAKK.

ARRANGEMENTKOMITEEN HAR KONTROLL TIL UTSTILLINGEN, MANGE SOM VIL HJELPE TIL, TAKK.

TAKK OGSÅ TIL TORGEIR FOR ALL HJELP.

Referat styremøte 4/8-20

REFERAT STYREMØTE 4 AUGUST 2020

STED: Schæferhytta

Tilstede: Thor Arne Magne Irene Monica

Forfall: Bente

Fra Arrangement komiteen : Bjørg Megrund

SAK 1. Godkjenning Referat

Ok.

SAK 2. Tysk Mønster

Arrangement komiteen handler inn alt til kiosk. Bjørg og Irene handler på Storcash

Bjørg ordner plakater med Hold Avstand

Thor Arne ordner flasker med håndsprit

Magne har ordnet sponsorer

Thor Arne ,Rolf, Stavro og de andre i komiteen stiller opp med rigging og forberedelser

SAK 3. Trening og Treningsdager

Hver Mandag blir det spor, Rundering og Felt på hytta 18-20

Utstillingstrening med Magne onsdager frem til 26 August på hytta 18-20

SAK 4. Våpen og Bæretillatelse

Leder bestilt ny startpistol og fått bæretillatelse

SAK 5.k-Test

De som er figuranter må sjekke godkjent bevis på dette

Det ble gitt ut av Sverre Kirkemo etter kurset

Dette må tas med til K-Test

K-Test blir på BMX BANEN , Magne fått billig leiepris

Adresse dit er : Rødmyrvegen 48 3718 Skien

SAK 6. Eventuelt

Et medlem har ønske om IGP KURS

Dette og andre aktuelle kurs blir tatt opp på medlemsmøte 18 August

Styret drøftet også sporkurs

Ønsker fra medlemmer om trening i helger blir også tatt opp på medlemsmøte

Klubben fikk låne chippleser av Magne til K-Test

Referent: Monica Moen

Sekretær

REFERAT STYREMØTE 22 JUNI 2020

STED: SCHÆFERHYTTA

TILSTEDE: THOR ARNE, BENTE, IRENE, MONICA, MAGNE.

NESTLEDER HARALD MØRCH ULDAL MELDTE SEG UT MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING 12 JUNI 2020. INFO SENDT UT TIL MEDLEMMER OG HOVEDSTYRET 22 JUNI 2020.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2.NYTT STYRESAMMENSETNING.

FORTSETTER UTEN NESTLEDER TIL NESTE ÅRSMØTE, ENSTEMMIG VEDTATT AV STYRET.

SAK 3. TYSK MØNSTER, HVEM GJØR HVA

BESTILLE HOTELL TIL DOMMER .. MONICA

MAGNE HENTER DOMMER.

ANSVAR FOR KATALOG , PÅMELDING. UT PÅ FACEBOOK OG HJEMMESIDE . MAGNE

PLASSSJEF: THOR ARNE SPØR ROLF OG KNUT

SEKRETARIAT : IRENE OG MONICA

KIOSK \SALG ARRANGEMENT KOMITEEN

SKRIVER : VIVI STORRUSTE

RINGSEKRETÆR: INGER KRISTIANSEN

UTSTYRSANAVARLIG : THOR ARNE SNAKKER MED ROLF , KNUT .

PREMIER : BENTE OG THOR ARNE

HUSK STANGMÅL

HØRE MED INGER OM CHIPPLESER , SJEKKE BATTERI.

SAK 4. VIPPS – BETALINGSTERMINAL

STYRET FANT UT AV DETTE SAMMEN

SJEKKES ETTER FERIEN.

SAK 5 .EVENTUELT

THOR ARNE HAR VÆRT I KONTAKT MED GRUNNEIER PÅ HYTTA ANG K-TEST 12 SEPT

STYRET DISKUTERTE OGSÅ BMX BANEN , MAGNE SJEKKER DETTE .

BENTE HAR VÆRT I KONTAKT MED FIGURANTER, TINA HEIDI IRENE THOR ARNE OG BENTE STILLER .

DET MÅ UNDERSØKES OM GODKJENNING I NKK OM DETTE .

THOR ARNE SJEKKER NY 6 MM SIDEN DEN IKKE FUNKER , STYRET ENSTEMMIG PÅ DETTE .

NESTE STYREMØTE : 4 AUGUST KL 1900 PÅ HYTTA

GOD SOMMER . MONICA MOEN . SEKRETÆR

Referat Styremøte

9 juni 2020

Sted: Schæferhytta

Tilstede: Thor Arne, Harald, Magne,

Bente, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning Referat.

Ok.

Sak 2.Info-Hovedstyret.

Årsmøte i HS 2020 er avlyst, klubben kan avlyse årsmøte i avd.

Sak 3. NKK utstilling.

Avlyses september 2020, styret enig om dette. Bente kontakter dommere på lydighet.

Sak 4. K -Test

12 september på hytta, dette for å spare penger i klubben.

Utstyr mangler, leder sjekker dette. Bente kontakter figuranter , leder tar ansvar for skyting ,starts revolvere mangler .

Sak 5. Tysk Mønster

Magne tar kontakt med dommer og hører med Vivi om skriving .

Magne sa ja til utstillingstrening , styret ble enig om begynnelsen av August . Dette blir lagt ut på Facebook og hjemmeside. Arrangement komiteen innvolveres og Harald gir tilbakemelding til styret om han er ledig den dagen.

Sak 6. Sommerfest.

Søndag 21 Juni på hytta fra kl 1400.

Klubben holder grill, drikke og salat .Alle tar med det de skal grille .

Sak 7.Eventuelt.

Klubben har fått 2500 kr i støtte av NKK, til kjøp av pokaler og dommer utgifter . Det ble samlet inn 1000 kr i klubben til å støtte NKK ,dette blir sendt inn av kasserer .

Neste styremøte 4 August kl 1900, på hytta .

GOD SOMMER.

Referat styremøte 5 Mai 2020

Sted:Schæferhytta .

Tilstede: Thor Arne Harald Magne Irene Bente Monica .

Sak 1. Godkjenning referat. OK

Sak 2.Dugnad hytta.

Styret ble enig om dugnad 27 mai kl. 1700.

Sak 3.Utstilling.

Styret ble enig om å avvente NKK Utstilling , leder kontakter Nkk .

Tysk Mønster og K Test

Magne ansvarlig for tysk mønster , prøver å få det til i slutten av August.

K test er satt opp 5 september med dommere .

Sak 4 .Nøkler .

Leder lager en liste på de som har nøkler .

Kontakter de som er meldt ut og de som ikke har hund .

Styret ble enig om depositum på 100 kr for de som får utlevert nøkler .

Sak 5. Eventuelt.

Støtte til NKK …. Styret ble enig om å avvente dette.

Magne kom med ny avtale med Nesthood skadedyrkontoll, pelias går ut da dette var rimligere . Styret godkjente dette . Takk Magne

Klubben fikk ovn av datteren til Bente og Rolf har kommet med gardiner. Tusen takk , gleder oss til å shine opp på hytta .

Neste Styremøte 9 juni kl 1900 .

Sekretær : Monica Moen

Rep. møte utsatt

(Link til Rep. mappe ligger nederst i innlegget)

Til alle avdelinger, råd og andre tillitsvalgte

Vi må forholde oss til NKK og selvfølgelig det som skjer i landet vårt mtp korona. 

Teksten under er noe alle klubber fikk for noen dager siden av NKK.

NSchK HS utsetter rep.møte på ubestemt tid. HS vil komme tilbake ved en senere anledning (og mer info) om når vi kan avholde dette.

"NKK skriver:

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser.

Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om

endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng."

Vi håper innstendig at alle våre medlemmer har det bra og at vi kommer alle sammen igjennom dette. Ta vare på hverandre i dagene som kommer.

Mvh

Norsk Schäferhund Klub

Konstituert sekretær

Referat styremøte 11/2-20

REFERAT STYREMØTE 11 FEB 2020

 

Tilstede: Thor -Arne. Harald. Magne. Bente. Irene. Monica.

Sak 1. Konstituering av nytt styre. Ok.

Sak 2. Terminfestede arrangementer.

Tysk mønster 10 Mai.

Magne ansvarlig der.

Arrangementkomiteen er med på møte før utstilling.

Skriver : Vivi Storruste

Ringsekretær: Inger Kristiansen

Thor Arne og Harald sjekker pokaler.

Vipps må ordnes.

K-Test 18 April.

BMX banen er bestilt.

Dommere er Trond-Egil Groth og Steinar Aagaard, disse er bekreftet.

Kontakte arrangementskomiteen.

Ferdselsprøve 13 juni – dommer Trond-Egil Groth

Leder kontakter han for gjennomgang .

Utstilling 19 sept .

Magne ordner dommer til utstilling .

Bente ordner dommer i lydighet.

Leder sjekker ringsekretær og skriver.

 

Sak 3.Veien videre.

Utstillingstrening – Magne hjelper til

Trening til ferdselsprøve

Kurs med instruktør

Dette blir tatt opp med medlemmer på møte 11 mars

Sak 4. Medlemsmøter

Møte grenland dyrepensjonat 11 mars kl 18

Sak 5. Eventuelt.

Det ble levert en anbefaling for et medlem som vil søke utdanning

som instruktør trinn 1 i NKK sin regi.

Endelig vurdering foretas når det aktuelle medlem har levert nødvendig dokumentasjon.

Det er styrets oppgave deretter å skrive endelig anbefaling.

Rep møte 4-5 april 2020.

Leder Thor Arne Moen representerer avdelingen og Inger Kristiansen stiller som observatør

Påmelding sendt 12 Februar .

Informasjon;

Leder informerte styret om at det heretter blir 1 mail adresse til leder , og 1 felles mail adresse til styre

Neste Styremøte 24 mars hos Magne kl19.00

 

Ref: Monica Moen

Sekretær

 

SAKSLISTE STYREMØTE 11.FEBRUAR

 

Sted: Grenland Dyrepensjonat kl.19.00

Sak 1 Konstituering av nytt styre

Sak 2 Terminfestede arrangementer

Utstilling etter tysk mønster , dommer er Ulla Hansen

Karaktertest, dommere Steinar Aagaard og Trond-Egil Groth

Ferdselsprøve, dommer Trond Egil Groth

Utstilling med Lydighetsprøver, dommere mangler i begge disipliner

Sak 3 Hvordan skal veien videre legges i 2020

Eksempelvis trening, kurs med innleide instruktører , bruks/lydighet

Sak 4 Medlemsmøter

Sak 5 Eventuelt

 

 

Thor Arne Moen

 

leder

 

 

 

Årsmøteprotokoll 04.02.20

ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 FEB 2020 AVD GRENLAND

Sted:Kulesbua kl 19 .00

21 medlemmer tilstede.

Åpning V/ leder Inger Kristiansen

Avklaring og godkjenning av antall stemmeberettige.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent

Valg av ordstyrer:

Nestleder :Harald Mørch Uldal ble foreslått av valgkomiteen.

Kandidaten ble enstemmig godkjent

Referent: Monica Moen

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og presentert av Monica Moen .Årsberetningen ble godkjent med følgende tilføyelse til punktet vedrørende bronsemerket, det var 5 påmeldt hvorav 4 bestod..

Godkjenning regnskap

Kasserer gjennomgikk regnskapet og revisors rapport. Regnskapet viste et underskudd for 2019. Klubben investerte i ny pc i 2019 , det ble også diskutert høy strømpris. Utstillingen ble avlyst pga smittsom hundesykdom, og dette var også med på å framskaffe et underskudd.

Renskapet ble enstemmig godkjent.

Budsjett:

Budsjett for 2020 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Valg:

Valgkomiteen presenterte sitt forslag til styre og komiteer.

Leder: Thor Arne Moen

Nestleder:Harald Uldal

Sekretær:Monica Moen

Kasserer:Irene Gjevestad

Styremedlem:Magne Henne

Varamedlem:Bente Engebretsen

Arrangementkomite for utstilling ,lydighet og brukshundstevner

Rolf Iversen

Heidi Gjevestad

Bjørg Megrund

Nina Eilerås Heggetveit

Web-ansvarlig

Monica Moen/ Vibeke Solberg

Revisor:

Helge Engebretsen

Valgkomite

Leder : Inger Kristiansen

Medlem:Tone Borgersen

Medlem: Helene Uldal

Representant til HS -rep.møte : leder Thor Arne Moen

Valgkomiteen foreslo Erik Gunnestad og Eva Iren Aas til å underskrive protokollen.

Samtlige kandidater ble valgt.

Utmerkelser:

Det ble delt ut fårehunden i sølv til Bente Engebretsen

Fårehunden i Bronse til Magne Henne , Rolf Iversen og Knut Jensen.

Inger Kristiansen gikk av som leder i klubben , hun fikk gave og blomst for lang og tro tjeneste i 39 år .

Blomst til Helene Uldal som gikk av som kasserer

Magne Henne ble tildelt hovedstyrets ærespris 2019 for utstilling

Magne Henne fikk avdeling Grenlands pris for beste veteran.

Bjørn Arne Sandstå fikk avdeling Grenlands pris for beste unghund .

Gratulerer til alle prismottakere.

Refferent Monica Moen

REFERAT STYREMØTE 7 JANUAR 2020

Tilstede: Inger, Harald, Magne, Helene, Bente, Irene, Monica.

Sak 1.Referat fra forrige møte OK.

Sak 2. Valg, kandidater til HS.

AVD Grenland ser seg ikke i stand til å fremme kandidater til verv i NSCHK . Kandidater som er til valg er lagt ut på HS hjemmeside.

Sak 3. Schæferhund avl ,nye vurderinger.

Saken utgår.

Sak 4. Årsmøte 04.02.2020

2 innsats pokaler vil bli delt ut.

Inger tar kontakt med Tone i arrangement komiteen ang servering.

Sak 5. Eventuelt

Ref. Monica Moen

REFERAT STYREMØTE 3 DESEMBER 2019

TILSTEDE… INGER HARALD MAGNE BENTE IRENE MONICA

FORFALL… HELENE

SAK 1. REFERAT STYRET PÅ HJEMMESIDEN, OK

LEGGE UT PLANLAGTE ARRANGEMENT PÅ HJEMMESIDE,OK

SAK 2. HS-SAKER

A.OPPFORDRING AV VALGKOMITEEN SENTRALT TIL KANDIDATERTIL LEDIGE VERV I HS.SAKEN BLIR TATT OPP IGJEN PÅ STYREMØTE 7 JANUAR 2020.

B. MOTATT DOKUMENT FRA ENKELTE AVD VEDRØRENDE REF FRA EOGF DEN 5.10.2019, VEDRØRENDE BEMERKNING TIL REFERAT .STYRET TAR DOKUMENTET TIL ETTERRETNING PÅ NESTE MØTE 7 JANUAR.

SAK 3. JULEBORD HOS MAGNE 6 DES. MAGNE OG DAMENE HAR FULL KONTROLL OG VI GLEDER OSS.

SAK 4. RESULTATER FOR INNSATSPOKAL 2019 MÅ SENDES TIL Eigir-bk@online.no . FRIST 7 JAN 2020

FORSLAG TIL SAKER SOM MEDLEMMER ØNSKER Å TA OPP,MÅ VÆRE INNE TIL eigir-bk@online.no FRIST 7 JANUAR 2020.

SAK 5. FELLESTRENINGER FREMOVER BLIR PÅ SØNDAGER KL 11 , PÅ HYTTA ELLER HOS MAGNE.

STED FOR TRENING MEDDELES UKA FØR.

SAK 6. EVENTUELT

H-AD INDEKS.

STYRET BEHANDLER DENNE SAKEN I NESTE STYREMØTE HOS MAGNE 7 JANUAR KL 19.

REF… Monica Moen

STYREMØTE 29 OKT 2019

TILSTEDE. INGER HARALD MAGNE IRENE BENTE HELENE MONICA .

SAK 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE . OK ,BLIR LAGT UT PÅ HJEMMESIDEN

SAK 2. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT REP MØTE . GEIR FLØNES MOTBEVISTE ALT HAN BLE ANKLAGET FOR ,VED STEMMEAVGIVNING FIKK GEIR FLØNES FULL TILITT.

SAK 3.OPPSUMMERING FRA SPRÅKKURSET MED LUNDKVIST HUNDESKOLE. STOR SUKSESS ALLE VAR VELDIG FORNØYD. VELDIG LÆRERIKT KURS .

SAK 4. INFORMASJON VEDRØRENDE RIK KURS . GODKJENT OG FULLT KURS MED 8 PÅMELDT. TEORI HOS MAGNE FREDAG , LØRDAG OG SØNDAG ER DET PÅ SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. DATO FOR ÅRSMØTE . 4 FEBRUAR 2020 KULESBUA HERKULES KL 18

SAK 6. JULEBORD 2019 HOS MAGNE 6 DESEMBER KL 19. 500 KR PR PERS INKL DRIKKE TIL MATEN.

PÅMELDINGSFRIST 20 NOVEMBER TIL eigir-bk@online.no

SAK 7. TILBAKEMELDING VEDRØRENDE RESTAURERING AV VEIEN OPP TIL HYTTA . BRA TILTAK KJEMPEBRA INNSATS OG TAKK TIL SPONSORERE.

SAK 8 . EVENTUELT . FLOTT INNSATS PÅ DUGNADEN PÅ HYTTA .PLENKLIPPING VEL GJENNOMFØRT . MÅLSETTINGER FREMOVER , ØNSKE OM BRUKSHUND TRENING .

NESTE STYREMØTE 3 DESEMBER KL 19 HOS MAGNE.

STYREMØTE 29 OKT 2019

TILSTEDE. INGER HARALD MAGNE IRENE BENTE HELENE MONICA .

SAK 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE . OK ,BLIR LAGT UT PÅ HJEMMESIDEN

SAK 2. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT REP MØTE . GEIR FLØNES MOTBEVISTE ALT HAN BLE ANKLAGET FOR ,VED STEMMEAVGIVNING FIKK GEIR FLØNES FULL TILITT.

SAK 3.OPPSUMMERING FRA SPRÅKKURSET MED LUNDKVIST HUNDESKOLE. STOR SUKSESS ALLE VAR VELDIG FORNØYD. VELDIG LÆRERIKT KURS .

SAK 4. INFORMASJON VEDRØRENDE RIK KURS . GODKJENT OG FULLT KURS MED 8 PÅMELDT. TEORI HOS MAGNE FREDAG , LØRDAG OG SØNDAG ER DET PÅ SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. DATO FOR ÅRSMØTE . 4 FEBRUAR 2020 KULESBUA HERKULES KL 18

SAK 6. JULEBORD 2019 HOS MAGNE 6 DESEMBER KL 19. 500 KR PR PERS INKL DRIKKE TIL MATEN.

PÅMELDINGSFRIST 20 NOVEMBER TIL eigir-bk@online.no

SAK 7. TILBAKEMELDING VEDRØRENDE RESTAURERING AV VEIEN OPP TIL HYTTA . BRA TILTAK KJEMPEBRA INNSATS OG TAKK TIL SPONSORERE.

SAK 8 . EVENTUELT . FLOTT INNSATS PÅ DUGNADEN PÅ HYTTA .PLENKLIPPING VEL GJENNOMFØRT . MÅLSETTINGER FREMOVER , ØNSKE OM BRUKSHUND TRENING .

NESTE STYREMØTE 3 DESEMBER KL 19 HOS MAGNE.

REFERAT STYREMØTE 24 NOV 2020

KL 1900. STED: SOLVESVEI 23

TILSTEDE: THOR ARNE, BENTE, IRENE, MONICA.

FORFALL: MAGNE.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2. ÅRSMØTE 2020.

STYRET BLE ENIG OM Å AVLYSE, SKRIFTLIG BESKJED SENDT INN TIL HS.

BEKREFTET MOTATT 25 NOV.

SAK 3. HS ÆRESPRIS.

STYRET I AVD GRENLAND INNSTILLER ET MEDLEM TIL HS ÆRESPRIS UTSTILLING, DETTE ER SENDT INN OG BEKREFTET MOTATT.

SAK 4. EVENTUELT.

K TEST 24/4-21 DOMMERE BOOKET, STEINAR AAGAARD OG TERJE BØVELSTAD.

BMX BANEN IKKE SJEKKET ENNÅ. SISTE ONSDAGSTRENING FØR JUL 25/11.

KASSERER KJØPER MINNEBRIKKE TIL LAGRING AV REGNSKAP.

NESTE STYREMØTE: 19 JAN 2021.

Avlyst inntil videre .

MONICA MOEN

SEKRETÆR.

Referat styremøte 20 0kt 2020

Sted: Solvesvei 23 kl 1900.

Tilstede: Thor Arne, Magne, Bente, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning referat.

Ok.

Sak 2. Aktiviteter 2021.

Ferdselsprøve 12 juni 2021.

K- test 24 april 2021.

NKK utstilling og tysk mønster 18-19 September 2021 -LP.

Styret ble enig om å kjøpe Chippleser til klubben, leder sjekker.

Ta kontakt med Torgeir.

Sak 3. Dugnad.

Rake løv i grøftene på hytta.

Rolf Iversen har gjort dette.

Sak 4. Evaluering spor/felt med Helge Omnes og Lydighet med Torill Groth.

Veldig bra kurs med begge to, alle deltagere var meget fornøyd.

Styret vurderer begge kurs i 2021.

Sak 5. Eventuelt.

Anbefaling sendt til Torill Groth, sendte også til Trond Egil Groth.

Leder drar på Rep møte i April.

Styret var enig om å lære opp fler i klubben som skriver til utstilling.

Styret var også enig om å høre med Inger om Mal til K-Test og utstilling.

Styret vil også kontakte Torgeir om påmelding til K-Test.

Vi ser an litt med Årsmøte grunnet korona.

Sende inn søknad om støtte ved tap av arrangement grunnet korona og hundesykdom i 2020 …. Dette blir sjekket opp.

NKK Utstilling 19-21 feb 2021 lagt ut på hjemmesiden vår, de trenger hjelp til rigging og div.

Medlemsmøte i Avd Grenland 11 Nov også lagt ut på hjemmesiden.

Neste styremøte 25 November kl 19.

Sted : Solvesvei 23

 Monica Moen

Sekretær.

REFERAT STYREMØTE 29SEPT 2020

KL 1900. STED: SOLVESVEI 23

TILSTEDE: THOR ARNE,BENTE,IRENE,MONICA.

FORFALL: MAGNE.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2. EVALUERING K- TEST.

BRA GJENNOMFØRT, DOMMERE MEGET FORNØYD.

STYRET BLE ENIG OM Å KJØPE CHIPPAVLESER TIL KLUBBEN.

STYRET HADDE EN GJENNOMGANG AV TYSK MØNSTER OG K-TEST, SER UT TIL AT DETTE GÅR MED GREIT OVERSKUDD. PRISER FOR TESTER MÅ SJEKKES OG STEMME OVERRENS MED DET SOM STÅR I NKK.

SAK 3. UTSTILLING OG PRØVER 2021.

STYRET BLE ENIG OM Å SØKE TYSK MØNSTER OG NKK UTSTILLING SAMME HELG. NKK OG LP 18 SEPT 2021 OG TYSK MØNSTER 19 SEPT 2021 .BENTE TAR KONTAKT MED DOMMERE PÅ LYDIGHET .

DET BLIR OGSÅ SØKT DET SAMME FOR 2022. NKK OG LP 17 SEPT 2022 OG TYSK MØNSTER 18 SEPT 2022.

FERDSELSPRØVE BLIR SØKT OM 12 JUNI 2021.

K- TEST PÅ BMX BANEN 24 APRIL 2021.

SAK 4. TRENING FREMOVER.

MANDAGSTRENING GÅR UT.

ONSDAGER FRA 17-20 BLIR DET LYDIGHET PÅ HYTTA.

SØNDAGER 11-14 BLIR DET SPOR/FELT.

STYRET UNDERSØKER ANNEN PLASS ETTER HVERT NÅR SNØEN KOMMER OG VI IKKE KAN BRUKE SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. EVENTUELT.

INGEN SAKER.

NESTE STYREMØTE 20 OKT 2020

STED: SOLVESVEI 23.

MONICA MOEN

SEKRETÆR.

Referat styremøte 1/9-20

Referat Styremøte 1 sept 2020

Sted: Schæferhytta kl 1900

Tilstede: Thor Arne, Bente, Magne, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning Referat.

Ok.

Sak 2. Evaluering Tysk Mønster.

Styret var enstemmig om et meget vellykket arrangement.

Førnøyde medlemmer som skrøt veldig av hele arrangement.

Noen justeringer må alltid til og styret var enig om å lage sjekkliste til neste utstilling.

Styret ble også enig om sjekkliste til handling til kiosk.

Sende inn resultater til HS og Schæferhunden.

Legge inn frist for de som vil sponse til reklame og hva de får.

Huske å melde til dommer, skriver og ringsekretær om de som ikke møter opp men har meldt på hund.

Delegere mer til arrangement komiteen, veldig bra jobb men flere må bli igjen og rydde opp etter utstilling.

Tusen takk til alle som stilte opp og gjorde dette til en fantastisk dag.

Været kunne ikke vært bedre.

Sak 3. Trening og Kurs.

Treninger fortsetter hver Mandag og Onsdag.

Klubben får besøk av Torill Groth 4 og 18 oktober, hun skal ha Lydighetskurs med medlemmer.

Klubben har også fått inn Helge Omnes til å ha Sporkurs helgen 25-27 september. Dette er lagt ut på Facebook.

Sak 4. K-Test

Figuranter klare. Magne skyter, dette blir meldt inn.

Kiosk personell er klare, handling trengs ikke.

Irene og Monica er i sekretæriatet.

Monica Moen

Sekretær.

Neste Styremøte: 29 september kl. 1900 på hytta .

 

Referat medlemsdøte 18/8-20

REFERAT MEDLEMSMØTE

18 AUGUST 2020 STED: Schæferhytta

FLOTT OPPMØTE 12 MEDLEMMER TOK TUREN.

LEDER ØNSKET VELKOMMEN.

AGENDA VAR TRENING OG KURS VIDERE.

IGP KURS VAR ØNSKE FRA ET MEDLEM, DETTE BLE DISKUTERT.

KLUBBEN HADDE KURS I FJOR MED 8 MEDLEMMER, DENNE GANG VAR DET ET MEDLEM SOM VAR INTRESSERT. KLUBBEN BLE ENIG OM Å TA DETTE OPP SENERE.

FLERE MEDLEMMER HADDE ØNSKE OM LYDIGHETSKURS OG MEDLEMMER SOM VAR TILSTEDE BLE ENIG OM Å KONTAKTE 2 AKTUELLE TIL DETTE.

GOD SAMTALE RUNDT BORDET OG MANGE SOM GLEDER SEG TIL TYSK MØNSTER SOM KLUBBEN SKAL AVHOLDE 30 AUGUST.

MAGNE HENNE HAR STILT OPP ONSDAGER FOR UTSTILLINGSTRENING OG LYDIGHET, TAKK.

ARRANGEMENTKOMITEEN HAR KONTROLL TIL UTSTILLINGEN, MANGE SOM VIL HJELPE TIL, TAKK.

TAKK OGSÅ TIL TORGEIR FOR ALL HJELP.

Referat styremøte 4/8-20

REFERAT STYREMØTE 4 AUGUST 2020

STED: Schæferhytta

Tilstede: Thor Arne Magne Irene Monica

Forfall: Bente

Fra Arrangement komiteen : Bjørg Megrund

SAK 1. Godkjenning Referat

Ok.

SAK 2. Tysk Mønster

Arrangement komiteen handler inn alt til kiosk. Bjørg og Irene handler på Storcash

Bjørg ordner plakater med Hold Avstand

Thor Arne ordner flasker med håndsprit

Magne har ordnet sponsorer

Thor Arne ,Rolf, Stavro og de andre i komiteen stiller opp med rigging og forberedelser

SAK 3. Trening og Treningsdager

Hver Mandag blir det spor, Rundering og Felt på hytta 18-20

Utstillingstrening med Magne onsdager frem til 26 August på hytta 18-20

SAK 4. Våpen og Bæretillatelse

Leder bestilt ny startpistol og fått bæretillatelse

SAK 5.k-Test

De som er figuranter må sjekke godkjent bevis på dette

Det ble gitt ut av Sverre Kirkemo etter kurset

Dette må tas med til K-Test

K-Test blir på BMX BANEN , Magne fått billig leiepris

Adresse dit er : Rødmyrvegen 48 3718 Skien

SAK 6. Eventuelt

Et medlem har ønske om IGP KURS

Dette og andre aktuelle kurs blir tatt opp på medlemsmøte 18 August

Styret drøftet også sporkurs

Ønsker fra medlemmer om trening i helger blir også tatt opp på medlemsmøte

Klubben fikk låne chippleser av Magne til K-Test

Referent: Monica Moen

Sekretær

REFERAT STYREMØTE 22 JUNI 2020

STED: SCHÆFERHYTTA

TILSTEDE: THOR ARNE, BENTE, IRENE, MONICA, MAGNE.

NESTLEDER HARALD MØRCH ULDAL MELDTE SEG UT MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING 12 JUNI 2020. INFO SENDT UT TIL MEDLEMMER OG HOVEDSTYRET 22 JUNI 2020.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2.NYTT STYRESAMMENSETNING.

FORTSETTER UTEN NESTLEDER TIL NESTE ÅRSMØTE, ENSTEMMIG VEDTATT AV STYRET.

SAK 3. TYSK MØNSTER, HVEM GJØR HVA

BESTILLE HOTELL TIL DOMMER .. MONICA

MAGNE HENTER DOMMER.

ANSVAR FOR KATALOG , PÅMELDING. UT PÅ FACEBOOK OG HJEMMESIDE . MAGNE

PLASSSJEF: THOR ARNE SPØR ROLF OG KNUT

SEKRETARIAT : IRENE OG MONICA

KIOSK \SALG ARRANGEMENT KOMITEEN

SKRIVER : VIVI STORRUSTE

RINGSEKRETÆR: INGER KRISTIANSEN

UTSTYRSANAVARLIG : THOR ARNE SNAKKER MED ROLF , KNUT .

PREMIER : BENTE OG THOR ARNE

HUSK STANGMÅL

HØRE MED INGER OM CHIPPLESER , SJEKKE BATTERI.

SAK 4. VIPPS – BETALINGSTERMINAL

STYRET FANT UT AV DETTE SAMMEN

SJEKKES ETTER FERIEN.

SAK 5 .EVENTUELT

THOR ARNE HAR VÆRT I KONTAKT MED GRUNNEIER PÅ HYTTA ANG K-TEST 12 SEPT

STYRET DISKUTERTE OGSÅ BMX BANEN , MAGNE SJEKKER DETTE .

BENTE HAR VÆRT I KONTAKT MED FIGURANTER, TINA HEIDI IRENE THOR ARNE OG BENTE STILLER .

DET MÅ UNDERSØKES OM GODKJENNING I NKK OM DETTE .

THOR ARNE SJEKKER NY 6 MM SIDEN DEN IKKE FUNKER , STYRET ENSTEMMIG PÅ DETTE .

NESTE STYREMØTE : 4 AUGUST KL 1900 PÅ HYTTA

GOD SOMMER . MONICA MOEN . SEKRETÆR

Referat Styremøte

9 juni 2020

Sted: Schæferhytta

Tilstede: Thor Arne, Harald, Magne,

Bente, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning Referat.

Ok.

Sak 2.Info-Hovedstyret.

Årsmøte i HS 2020 er avlyst, klubben kan avlyse årsmøte i avd.

Sak 3. NKK utstilling.

Avlyses september 2020, styret enig om dette. Bente kontakter dommere på lydighet.

Sak 4. K -Test

12 september på hytta, dette for å spare penger i klubben.

Utstyr mangler, leder sjekker dette. Bente kontakter figuranter , leder tar ansvar for skyting ,starts revolvere mangler .

Sak 5. Tysk Mønster

Magne tar kontakt med dommer og hører med Vivi om skriving .

Magne sa ja til utstillingstrening , styret ble enig om begynnelsen av August . Dette blir lagt ut på Facebook og hjemmeside. Arrangement komiteen innvolveres og Harald gir tilbakemelding til styret om han er ledig den dagen.

Sak 6. Sommerfest.

Søndag 21 Juni på hytta fra kl 1400.

Klubben holder grill, drikke og salat .Alle tar med det de skal grille .

Sak 7.Eventuelt.

Klubben har fått 2500 kr i støtte av NKK, til kjøp av pokaler og dommer utgifter . Det ble samlet inn 1000 kr i klubben til å støtte NKK ,dette blir sendt inn av kasserer .

Neste styremøte 4 August kl 1900, på hytta .

GOD SOMMER.

Referat styremøte 5 Mai 2020

Sted:Schæferhytta .

Tilstede: Thor Arne Harald Magne Irene Bente Monica .

Sak 1. Godkjenning referat. OK

Sak 2.Dugnad hytta.

Styret ble enig om dugnad 27 mai kl. 1700.

Sak 3.Utstilling.

Styret ble enig om å avvente NKK Utstilling , leder kontakter Nkk .

Tysk Mønster og K Test

Magne ansvarlig for tysk mønster , prøver å få det til i slutten av August.

K test er satt opp 5 september med dommere .

Sak 4 .Nøkler .

Leder lager en liste på de som har nøkler .

Kontakter de som er meldt ut og de som ikke har hund .

Styret ble enig om depositum på 100 kr for de som får utlevert nøkler .

Sak 5. Eventuelt.

Støtte til NKK …. Styret ble enig om å avvente dette.

Magne kom med ny avtale med Nesthood skadedyrkontoll, pelias går ut da dette var rimligere . Styret godkjente dette . Takk Magne

Klubben fikk ovn av datteren til Bente og Rolf har kommet med gardiner. Tusen takk , gleder oss til å shine opp på hytta .

Neste Styremøte 9 juni kl 1900 .

Sekretær : Monica Moen

Rep. møte utsatt

(Link til Rep. mappe ligger nederst i innlegget)

Til alle avdelinger, råd og andre tillitsvalgte

Vi må forholde oss til NKK og selvfølgelig det som skjer i landet vårt mtp korona. 

Teksten under er noe alle klubber fikk for noen dager siden av NKK.

NSchK HS utsetter rep.møte på ubestemt tid. HS vil komme tilbake ved en senere anledning (og mer info) om når vi kan avholde dette.

"NKK skriver:

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser.

Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om

endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng."

Vi håper innstendig at alle våre medlemmer har det bra og at vi kommer alle sammen igjennom dette. Ta vare på hverandre i dagene som kommer.

Mvh

Norsk Schäferhund Klub

Konstituert sekretær

Referat styremøte 11/2-20

REFERAT STYREMØTE 11 FEB 2020

 

Tilstede: Thor -Arne. Harald. Magne. Bente. Irene. Monica.

Sak 1. Konstituering av nytt styre. Ok.

Sak 2. Terminfestede arrangementer.

Tysk mønster 10 Mai.

Magne ansvarlig der.

Arrangementkomiteen er med på møte før utstilling.

Skriver : Vivi Storruste

Ringsekretær: Inger Kristiansen

Thor Arne og Harald sjekker pokaler.

Vipps må ordnes.

K-Test 18 April.

BMX banen er bestilt.

Dommere er Trond-Egil Groth og Steinar Aagaard, disse er bekreftet.

Kontakte arrangementskomiteen.

Ferdselsprøve 13 juni – dommer Trond-Egil Groth

Leder kontakter han for gjennomgang .

Utstilling 19 sept .

Magne ordner dommer til utstilling .

Bente ordner dommer i lydighet.

Leder sjekker ringsekretær og skriver.

 

Sak 3.Veien videre.

Utstillingstrening – Magne hjelper til

Trening til ferdselsprøve

Kurs med instruktør

Dette blir tatt opp med medlemmer på møte 11 mars

Sak 4. Medlemsmøter

Møte grenland dyrepensjonat 11 mars kl 18

Sak 5. Eventuelt.

Det ble levert en anbefaling for et medlem som vil søke utdanning

som instruktør trinn 1 i NKK sin regi.

Endelig vurdering foretas når det aktuelle medlem har levert nødvendig dokumentasjon.

Det er styrets oppgave deretter å skrive endelig anbefaling.

Rep møte 4-5 april 2020.

Leder Thor Arne Moen representerer avdelingen og Inger Kristiansen stiller som observatør

Påmelding sendt 12 Februar .

Informasjon;

Leder informerte styret om at det heretter blir 1 mail adresse til leder , og 1 felles mail adresse til styre

Neste Styremøte 24 mars hos Magne kl19.00

 

Ref: Monica Moen

Sekretær

 

SAKSLISTE STYREMØTE 11.FEBRUAR

 

Sted: Grenland Dyrepensjonat kl.19.00

Sak 1 Konstituering av nytt styre

Sak 2 Terminfestede arrangementer

Utstilling etter tysk mønster , dommer er Ulla Hansen

Karaktertest, dommere Steinar Aagaard og Trond-Egil Groth

Ferdselsprøve, dommer Trond Egil Groth

Utstilling med Lydighetsprøver, dommere mangler i begge disipliner

Sak 3 Hvordan skal veien videre legges i 2020

Eksempelvis trening, kurs med innleide instruktører , bruks/lydighet

Sak 4 Medlemsmøter

Sak 5 Eventuelt

 

 

Thor Arne Moen

 

leder

 

 

 

Årsmøteprotokoll 04.02.20

ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 FEB 2020 AVD GRENLAND

Sted:Kulesbua kl 19 .00

21 medlemmer tilstede.

Åpning V/ leder Inger Kristiansen

Avklaring og godkjenning av antall stemmeberettige.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent

Valg av ordstyrer:

Nestleder :Harald Mørch Uldal ble foreslått av valgkomiteen.

Kandidaten ble enstemmig godkjent

Referent: Monica Moen

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og presentert av Monica Moen .Årsberetningen ble godkjent med følgende tilføyelse til punktet vedrørende bronsemerket, det var 5 påmeldt hvorav 4 bestod..

Godkjenning regnskap

Kasserer gjennomgikk regnskapet og revisors rapport. Regnskapet viste et underskudd for 2019. Klubben investerte i ny pc i 2019 , det ble også diskutert høy strømpris. Utstillingen ble avlyst pga smittsom hundesykdom, og dette var også med på å framskaffe et underskudd.

Renskapet ble enstemmig godkjent.

Budsjett:

Budsjett for 2020 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Valg:

Valgkomiteen presenterte sitt forslag til styre og komiteer.

Leder: Thor Arne Moen

Nestleder:Harald Uldal

Sekretær:Monica Moen

Kasserer:Irene Gjevestad

Styremedlem:Magne Henne

Varamedlem:Bente Engebretsen

Arrangementkomite for utstilling ,lydighet og brukshundstevner

Rolf Iversen

Heidi Gjevestad

Bjørg Megrund

Nina Eilerås Heggetveit

Web-ansvarlig

Monica Moen/ Vibeke Solberg

Revisor:

Helge Engebretsen

Valgkomite

Leder : Inger Kristiansen

Medlem:Tone Borgersen

Medlem: Helene Uldal

Representant til HS -rep.møte : leder Thor Arne Moen

Valgkomiteen foreslo Erik Gunnestad og Eva Iren Aas til å underskrive protokollen.

Samtlige kandidater ble valgt.

Utmerkelser:

Det ble delt ut fårehunden i sølv til Bente Engebretsen

Fårehunden i Bronse til Magne Henne , Rolf Iversen og Knut Jensen.

Inger Kristiansen gikk av som leder i klubben , hun fikk gave og blomst for lang og tro tjeneste i 39 år .

Blomst til Helene Uldal som gikk av som kasserer

Magne Henne ble tildelt hovedstyrets ærespris 2019 for utstilling

Magne Henne fikk avdeling Grenlands pris for beste veteran.

Bjørn Arne Sandstå fikk avdeling Grenlands pris for beste unghund .

Gratulerer til alle prismottakere.

Refferent Monica Moen

REFERAT STYREMØTE 7 JANUAR 2020

Tilstede: Inger, Harald, Magne, Helene, Bente, Irene, Monica.

Sak 1.Referat fra forrige møte OK.

Sak 2. Valg, kandidater til HS.

AVD Grenland ser seg ikke i stand til å fremme kandidater til verv i NSCHK . Kandidater som er til valg er lagt ut på HS hjemmeside.

Sak 3. Schæferhund avl ,nye vurderinger.

Saken utgår.

Sak 4. Årsmøte 04.02.2020

2 innsats pokaler vil bli delt ut.

Inger tar kontakt med Tone i arrangement komiteen ang servering.

Sak 5. Eventuelt

Ref. Monica Moen

REFERAT STYREMØTE 3 DESEMBER 2019

TILSTEDE… INGER HARALD MAGNE BENTE IRENE MONICA

FORFALL… HELENE

SAK 1. REFERAT STYRET PÅ HJEMMESIDEN, OK

LEGGE UT PLANLAGTE ARRANGEMENT PÅ HJEMMESIDE,OK

SAK 2. HS-SAKER

A.OPPFORDRING AV VALGKOMITEEN SENTRALT TIL KANDIDATERTIL LEDIGE VERV I HS.SAKEN BLIR TATT OPP IGJEN PÅ STYREMØTE 7 JANUAR 2020.

B. MOTATT DOKUMENT FRA ENKELTE AVD VEDRØRENDE REF FRA EOGF DEN 5.10.2019, VEDRØRENDE BEMERKNING TIL REFERAT .STYRET TAR DOKUMENTET TIL ETTERRETNING PÅ NESTE MØTE 7 JANUAR.

SAK 3. JULEBORD HOS MAGNE 6 DES. MAGNE OG DAMENE HAR FULL KONTROLL OG VI GLEDER OSS.

SAK 4. RESULTATER FOR INNSATSPOKAL 2019 MÅ SENDES TIL Eigir-bk@online.no . FRIST 7 JAN 2020

FORSLAG TIL SAKER SOM MEDLEMMER ØNSKER Å TA OPP,MÅ VÆRE INNE TIL eigir-bk@online.no FRIST 7 JANUAR 2020.

SAK 5. FELLESTRENINGER FREMOVER BLIR PÅ SØNDAGER KL 11 , PÅ HYTTA ELLER HOS MAGNE.

STED FOR TRENING MEDDELES UKA FØR.

SAK 6. EVENTUELT

H-AD INDEKS.

STYRET BEHANDLER DENNE SAKEN I NESTE STYREMØTE HOS MAGNE 7 JANUAR KL 19.

REF… Monica Moen

STYREMØTE 29 OKT 2019

TILSTEDE. INGER HARALD MAGNE IRENE BENTE HELENE MONICA .

SAK 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE . OK ,BLIR LAGT UT PÅ HJEMMESIDEN

SAK 2. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT REP MØTE . GEIR FLØNES MOTBEVISTE ALT HAN BLE ANKLAGET FOR ,VED STEMMEAVGIVNING FIKK GEIR FLØNES FULL TILITT.

SAK 3.OPPSUMMERING FRA SPRÅKKURSET MED LUNDKVIST HUNDESKOLE. STOR SUKSESS ALLE VAR VELDIG FORNØYD. VELDIG LÆRERIKT KURS .

SAK 4. INFORMASJON VEDRØRENDE RIK KURS . GODKJENT OG FULLT KURS MED 8 PÅMELDT. TEORI HOS MAGNE FREDAG , LØRDAG OG SØNDAG ER DET PÅ SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. DATO FOR ÅRSMØTE . 4 FEBRUAR 2020 KULESBUA HERKULES KL 18

SAK 6. JULEBORD 2019 HOS MAGNE 6 DESEMBER KL 19. 500 KR PR PERS INKL DRIKKE TIL MATEN.

PÅMELDINGSFRIST 20 NOVEMBER TIL eigir-bk@online.no

SAK 7. TILBAKEMELDING VEDRØRENDE RESTAURERING AV VEIEN OPP TIL HYTTA . BRA TILTAK KJEMPEBRA INNSATS OG TAKK TIL SPONSORERE.

SAK 8 . EVENTUELT . FLOTT INNSATS PÅ DUGNADEN PÅ HYTTA .PLENKLIPPING VEL GJENNOMFØRT . MÅLSETTINGER FREMOVER , ØNSKE OM BRUKSHUND TRENING .

NESTE STYREMØTE 3 DESEMBER KL 19 HOS MAGNE.

STYREMØTE 29 OKT 2019

TILSTEDE. INGER HARALD MAGNE IRENE BENTE HELENE MONICA .

SAK 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE . OK ,BLIR LAGT UT PÅ HJEMMESIDEN

SAK 2. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT REP MØTE . GEIR FLØNES MOTBEVISTE ALT HAN BLE ANKLAGET FOR ,VED STEMMEAVGIVNING FIKK GEIR FLØNES FULL TILITT.

SAK 3.OPPSUMMERING FRA SPRÅKKURSET MED LUNDKVIST HUNDESKOLE. STOR SUKSESS ALLE VAR VELDIG FORNØYD. VELDIG LÆRERIKT KURS .

SAK 4. INFORMASJON VEDRØRENDE RIK KURS . GODKJENT OG FULLT KURS MED 8 PÅMELDT. TEORI HOS MAGNE FREDAG , LØRDAG OG SØNDAG ER DET PÅ SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. DATO FOR ÅRSMØTE . 4 FEBRUAR 2020 KULESBUA HERKULES KL 18

SAK 6. JULEBORD 2019 HOS MAGNE 6 DESEMBER KL 19. 500 KR PR PERS INKL DRIKKE TIL MATEN.

PÅMELDINGSFRIST 20 NOVEMBER TIL eigir-bk@online.no

SAK 7. TILBAKEMELDING VEDRØRENDE RESTAURERING AV VEIEN OPP TIL HYTTA . BRA TILTAK KJEMPEBRA INNSATS OG TAKK TIL SPONSORERE.

SAK 8 . EVENTUELT . FLOTT INNSATS PÅ DUGNADEN PÅ HYTTA .PLENKLIPPING VEL GJENNOMFØRT . MÅLSETTINGER FREMOVER , ØNSKE OM BRUKSHUND TRENING .

NESTE STYREMØTE 3 DESEMBER KL 19 HOS MAGNE.

Del denne siden

REFERAT STYREMØTE 24 NOV 2020

KL 1900. STED: SOLVESVEI 23

TILSTEDE: THOR ARNE, BENTE, IRENE, MONICA.

FORFALL: MAGNE.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2. ÅRSMØTE 2020.

STYRET BLE ENIG OM Å AVLYSE, SKRIFTLIG BESKJED SENDT INN TIL HS.

BEKREFTET MOTATT 25 NOV.

SAK 3. HS ÆRESPRIS.

STYRET I AVD GRENLAND INNSTILLER ET MEDLEM TIL HS ÆRESPRIS UTSTILLING, DETTE ER SENDT INN OG BEKREFTET MOTATT.

SAK 4. EVENTUELT.

K TEST 24/4-21 DOMMERE BOOKET, STEINAR AAGAARD OG TERJE BØVELSTAD.

BMX BANEN IKKE SJEKKET ENNÅ. SISTE ONSDAGSTRENING FØR JUL 25/11.

KASSERER KJØPER MINNEBRIKKE TIL LAGRING AV REGNSKAP.

NESTE STYREMØTE: 19 JAN 2021.

Avlyst inntil videre .

MONICA MOEN

SEKRETÆR.

Referat styremøte 20 0kt 2020

Sted: Solvesvei 23 kl 1900.

Tilstede: Thor Arne, Magne, Bente, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning referat.

Ok.

Sak 2. Aktiviteter 2021.

Ferdselsprøve 12 juni 2021.

K- test 24 april 2021.

NKK utstilling og tysk mønster 18-19 September 2021 -LP.

Styret ble enig om å kjøpe Chippleser til klubben, leder sjekker.

Ta kontakt med Torgeir.

Sak 3. Dugnad.

Rake løv i grøftene på hytta.

Rolf Iversen har gjort dette.

Sak 4. Evaluering spor/felt med Helge Omnes og Lydighet med Torill Groth.

Veldig bra kurs med begge to, alle deltagere var meget fornøyd.

Styret vurderer begge kurs i 2021.

Sak 5. Eventuelt.

Anbefaling sendt til Torill Groth, sendte også til Trond Egil Groth.

Leder drar på Rep møte i April.

Styret var enig om å lære opp fler i klubben som skriver til utstilling.

Styret var også enig om å høre med Inger om Mal til K-Test og utstilling.

Styret vil også kontakte Torgeir om påmelding til K-Test.

Vi ser an litt med Årsmøte grunnet korona.

Sende inn søknad om støtte ved tap av arrangement grunnet korona og hundesykdom i 2020 …. Dette blir sjekket opp.

NKK Utstilling 19-21 feb 2021 lagt ut på hjemmesiden vår, de trenger hjelp til rigging og div.

Medlemsmøte i Avd Grenland 11 Nov også lagt ut på hjemmesiden.

Neste styremøte 25 November kl 19.

Sted : Solvesvei 23

 Monica Moen

Sekretær.

REFERAT STYREMØTE 29SEPT 2020

KL 1900. STED: SOLVESVEI 23

TILSTEDE: THOR ARNE,BENTE,IRENE,MONICA.

FORFALL: MAGNE.

SAK 1. GODKJENNING REFERAT.

OK.

SAK 2. EVALUERING K- TEST.

BRA GJENNOMFØRT, DOMMERE MEGET FORNØYD.

STYRET BLE ENIG OM Å KJØPE CHIPPAVLESER TIL KLUBBEN.

STYRET HADDE EN GJENNOMGANG AV TYSK MØNSTER OG K-TEST, SER UT TIL AT DETTE GÅR MED GREIT OVERSKUDD. PRISER FOR TESTER MÅ SJEKKES OG STEMME OVERRENS MED DET SOM STÅR I NKK.

SAK 3. UTSTILLING OG PRØVER 2021.

STYRET BLE ENIG OM Å SØKE TYSK MØNSTER OG NKK UTSTILLING SAMME HELG. NKK OG LP 18 SEPT 2021 OG TYSK MØNSTER 19 SEPT 2021 .BENTE TAR KONTAKT MED DOMMERE PÅ LYDIGHET .

DET BLIR OGSÅ SØKT DET SAMME FOR 2022. NKK OG LP 17 SEPT 2022 OG TYSK MØNSTER 18 SEPT 2022.

FERDSELSPRØVE BLIR SØKT OM 12 JUNI 2021.

K- TEST PÅ BMX BANEN 24 APRIL 2021.

SAK 4. TRENING FREMOVER.

MANDAGSTRENING GÅR UT.

ONSDAGER FRA 17-20 BLIR DET LYDIGHET PÅ HYTTA.

SØNDAGER 11-14 BLIR DET SPOR/FELT.

STYRET UNDERSØKER ANNEN PLASS ETTER HVERT NÅR SNØEN KOMMER OG VI IKKE KAN BRUKE SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. EVENTUELT.

INGEN SAKER.

NESTE STYREMØTE 20 OKT 2020

STED: SOLVESVEI 23.

MONICA MOEN

SEKRETÆR.

Referat styremøte 1/9-20

Referat Styremøte 1 sept 2020

Sted: Schæferhytta kl 1900

Tilstede: Thor Arne, Bente, Magne, Irene, Monica.

Sak 1. Godkjenning Referat.

Ok.

Sak 2. Evaluering Tysk Mønster.

Styret var enstemmig om et meget vellykket arrangement.

Førnøyde medlemmer som skrøt veldig av hele arrangement.

Noen justeringer må alltid til og styret var enig om å lage sjekkliste til neste utstilling.

Styret ble også enig om sjekkliste til handling til kiosk.

Sende inn resultater til HS og Schæferhunden.

Legge inn frist for de som vil sponse til reklame og hva de får.

Huske å melde til dommer, skriver og ringsekretær om de som ikke møter opp men har meldt på hund.

Delegere mer til arrangement komiteen, veldig bra jobb men flere må bli igjen og rydde opp etter utstilling.

Tusen takk til alle som stilte opp og gjorde dette til en fantastisk dag.

Været kunne ikke vært bedre.

Sak 3. Trening og Kurs.

Treninger fortsetter hver Mandag og Onsdag.

Klubben får besøk av Torill Groth 4 og 18 oktober, hun skal ha Lydighetskurs med medlemmer.

Klubben har også fått inn Helge Omnes til å ha Sporkurs helgen 25-27 september. Dette er lagt ut på Facebook.

Sak 4. K-Test

Figuranter klare. Magne skyter, dette blir meldt inn.

Kiosk personell er klare, handling trengs ikke.

Irene og Monica er i sekretæriatet.

Monica Moen

Sekretær.

Neste Styremøte: 29 september kl. 1900 på hytta .

 

Referat medlemsdøte 18/8-20

REFERAT MEDLEMSMØTE

18 AUGUST 2020 STED: Schæferhytta

FLOTT OPPMØTE 12 MEDLEMMER TOK TUREN.

LEDER ØNSKET VELKOMMEN.

AGENDA VAR TRENING OG KURS VIDERE.

IGP KURS VAR ØNSKE FRA ET MEDLEM, DETTE BLE DISKUTERT.

KLUBBEN HADDE KURS I FJOR MED 8 MEDLEMMER, DENNE GANG VAR DET ET MEDLEM SOM VAR INTRESSERT. KLUBBEN BLE ENIG OM Å TA DETTE OPP SENERE.

FLERE MEDLEMMER HADDE ØNSKE OM LYDIGHETSKURS OG MEDLEMMER SOM VAR TILSTEDE BLE ENIG OM Å KONTAKTE 2 AKTUELLE TIL DETTE.